Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

smaktwychustt
smaktwychustt
KONIEC, ojejku.

September 19 2017

smaktwychustt
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaSkydelan Skydelan
smaktwychustt

July 26 2017

smaktwychustt
1264 5c0e 390
Reposted bygingerredhead gingerredhead

May 29 2017

8826 41e8 390

petalpunks:

☽♀☾

7135 49ec 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaphilomath philomath
smaktwychustt
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

May 25 2017

smaktwychustt
smaktwychustt
3765 6b9b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan

May 19 2017

smaktwychustt
4187 7d06 390
Reposted fromnullizmatyczka nullizmatyczka viaSkydelan Skydelan

May 12 2017

smaktwychustt
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viaSkydelan Skydelan
smaktwychustt
1419 bc03 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaevanescence evanescence

April 27 2017

smaktwychustt

April 11 2017

smaktwychustt
9527 9b7f 390
Reposted fromrawwwr rawwwr viaSkydelan Skydelan
smaktwychustt
Poznałem kogoś. To był przypadek. Nie szukałem jej. To było jak burza. Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. (…) Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. (…) Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałaby marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachnie.
— Hank Moody “Califonication’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

March 23 2017

smaktwychustt
Jeśli znajdziesz odpowiednią osobę, wszystko jest na tak. Chcesz z nią wszystko i nie chcesz niczego bez niej. Po prostu jest jak oddychanie i musi być blisko. 
— Almost lover 190317
Reposted fromalmostlover almostlover viaschulz23 schulz23
smaktwychustt
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
smaktwychustt
9221 46c1 390

March 17 2017

smaktwychustt

"Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców".

— Marek Hłasko
Reposted bywastedtimelikeaghostmala-mi-w-glanachmay29thKacSousseordinarylovecontigoinstitchesdudzianonecaresmycelinepikkumyygoldenowlataszkafearoflovekmjinspirationsshillenyaasylopathxlickmysneakersdelainasdfgh3u3aniemocmirabiliaearltniechceszmniepoznacimasbraveasurearltlovelyhe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl