Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2018

smaktwychustt
Właśnie to lubię w zdjęciach - pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile.
— Zoe Sugg
6327 9a19 390
Reposted fromdivi divi viamalinowychrusniak malinowychrusniak
smaktwychustt
7758 abc5

June 21 2018

smaktwychustt
5182 8cd2 390
Reposted fromarbuzy arbuzy viadancingwithaghost dancingwithaghost

April 25 2018

smaktwychustt

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć, gdy Cię widzę

Reposted byponurykosiarzJakisproblem4777727772CzarnyKapturpsychojunkiekarnadancingwithaghostponurykosiarzMartwa13psychaclaudelleyourdreamscametrueheartbreakKaroreknailiniola4650ola4650vnlpxslentilciahydrospherepiehuskotficaMySoupx3drunkwhipsteridosk8Caseinezbroopkz451missmiserablelilacwinenezavisanczekoladowezatracenie
smaktwychustt

-Jakim jest pan typem mężczyzny?
-Pani typem?
-Potwierdzam.

— Eric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
smaktwychustt
smaktwychustt
7787 8846 390
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
smaktwychustt
8944 c281 390
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

December 06 2017

smaktwychustt
smaktwychustt
KONIEC, ojejku.

September 19 2017

smaktwychustt
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaSkydelan Skydelan
smaktwychustt

July 26 2017

smaktwychustt
1264 5c0e 390
Reposted bygingerredhead gingerredhead

May 29 2017

8826 41e8 390

petalpunks:

☽♀☾

7135 49ec 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaphilomath philomath
smaktwychustt
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

May 25 2017

smaktwychustt
smaktwychustt
3765 6b9b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan

May 19 2017

smaktwychustt
4187 7d06 390
Reposted fromnullizmatyczka nullizmatyczka viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl